Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
446
| min:
1
| max:
5
|

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Do obowiązków pracodawcy należy zapoznanie każdego pracownika z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy. Ponadto pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien uzyskać jego pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność informowania pracowników o obowiązujących w zakładzie pracy aktach prawa wewnątrzzakładowego. Najczęściej obejmują one: regulamin pracy i regulamin wynagradzania, regulamin dotyczący systemów i rozkładów czasu pracy oraz długości okresu rozliczeniowego, ale również zakres informacji, które powinny być objęte tajemnicą. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami regulaminu pracy, oraz złożyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości postanowień regulaminu. Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu nie jest jednoznaczny z koniecznością jego zaakceptowania (a postanowienia regulaminu są dla pracownika wiążące od dnia jego wejścia w życie), zaś ich naruszenie może doprowadzić do odpowiedzialności porządkowej zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy. Podpisane przez pracownika oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu jest dołączane do akt osobowych pracownika i przechowywane w części B akt osobowych. Wzór dokument oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu powinien zawierać: datę i miejscowość, tytuł oraz treść oświadczenia w odniesieniu do obowiązujących regulaminów, podpis pracodawcy oraz pracownika

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.