• Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież
  Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona…
 • Specyfikacja do faktury
  Specyfikacja do faktury, to dokument zawierający rozszerzone dane dotyczące przedmiotu rachunku. Specyfikacja do faktury posiada zestawienie kluczowych informacji dotyczących przedmiotów danej transakcji oraz wszystkich kosztów…
 • Faktura VAT - wzór
  gotowy wzór / szablon dokumentu - Faktura VAT - dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji. Darmowy wzór druku faktura VAT - druk…
 • Instrukcja BHP obsługa ekspresu do kawy
  Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy. Druk planszy informacyjnej, zawierającej punkty dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego obsługiwania urządzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z niego…
 • Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
  Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze czynniki pracy na stanowisku pracy przy obsłudze niszczarki…
 • Szkolenie - formy i techniki szkoleń
  Szkolenie - formy i techniki szkoleń Przygotowanie pracowników do sprawowania przyszłych i bieżących funkcji organizacyjnych jest kluczowym celem systemu szkoleń. Składa się na niego także…
 • Jak napisać instrukcję BHP
  Jak napisać instrukcję BHP Chcesz stworzyć instrukcję BHP, a nie wiesz od czego zacząć? Szef zlecił ci napisanie instrukcji bezpieczeństwa i potrzebujesz wskazówek jak wywiązać…