Gotowy wzór / szablon dokumentu - Deklaracja przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wzór druku Deklaracja o przystąpienie do egzaminu zawodowego stanowi dokument, który…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Powierzenie innej pracy / przeniesienie. Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o obniżeniu lub nienabyciu prawa do wynagrodzenia. Druk dla pracodawcy. Wynagrodzenie jest ekwiwalentnym świadczeniem, które przysługuje pracownikowi za…
wzór / szablon dokumentu - Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia / kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia / podanie o zmianę stanowiska pracy dla pracownika. Wniosek o podwyżkę wypełnia przełożony pracownika dla…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub…