Protokół przekazania / przejęcia kasy

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
717
| min:
1
| max:
5
|

Protokół przekazania / przejęcia kasy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania przejęcia kasy. Druk umożliwia protokolarne przejęcie - przekazanie kasy osobie przejmującej obowiązki kasjera, w obecności komisji. Dokument protokół przekazania kasy jest sporządzany w trzech egzemplarzach, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące w przekazaniu. Czyli zdający, przejmujący kasę osoba w której obecności dokonano przekazania kasy.W protokole przekazania kasy wyszczególnione zostają przejmowane przez kasjera księgi pomocnicze i druki specjalnego przeznaczenia, np.: księga druków ścisłego zarachowania, rejestr zawiadomień pocztowych, raport kasowy, kwitariusz przychodowy oraz depozyty itp. Przy każdej pozycji należy podać numer kolejny i datę ostatniego zapisu. W przypadku przejęcia kasy w nieobecności kasjera zdającego, przejęcia należy dokonać w obecności kierownika jednostki i odnotować ten fakt w protokole zdawczo - odbiorczym. Różnice w kasie między stanem faktycznym a stanem księgowym powinny być niezwłocznie wyjaśnione. Kasjer powinien posiadać aktualny wykaz osób upoważnionych do dysponowania środkami pieniężnymi i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory ich podpisów. Doraźne kontrole kasy maga być dokonywane na polecenie kierownika jednostki. Fakt dokonania kontroli powinien być udokumentowany protokołem. Bieżący nadzór nad tym sprawuje główny księgowy. Protokół przekazania kasy wzór darmowy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.