Instrukcja BHP gofrownica

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.46
|
Głosów:
87
| min:
1
| max:
5
|

Instrukcja BHP gofrownica

Instrukcja BHP dla obsługi gofrownicy stanowi bezpłatną planszę, opisującą wymagane wytyczne dla bezpiecznego wykonywania wszelkich czynności na stanowisku pracy z tym urządzeniem. Podczas używania sprzętu należy zachować odpowiednie warunki i zabezpieczenia, chroniące pracownika przed oparzeniem, porażeniem prądem oraz pożarem. Personel przed przystąpieniem do zadań z gofrownicą powinien przejść szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy, posiadać zgodę od przełożonego oraz odzież ochronną. Bezpiecznie podłączona gofrownica powinna być ustawiona na równej powierzchni, a dostęp do niej możliwie łatwy i swobodny. Jeżeli blisko maszyny usytuowane są opakowania z łatwopalna zawartością, zaleca się by zostały one niezwłocznie usunięte. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby nie dopuścić do przegrzania. Przed podłączeniem opiekacza do indywidualnego, sprawnego gniazda należy ustawić wyłącznik w pozycji „0” i wybrać żądaną temperaturę. Przygotować potrawę zaleca się wyjmować za pomocą akcesoriów z drewna lub tworzywa sztucznego, ponieważ metalowe mogą powodować jej uszkodzenie. Druk wzoru Instrukcja BHP dla obsługi gofrownicy informuje, że podczas pracy ręce osoby obsługującej muszą być suche, nie należy dotykać płyty i ścian urządzenia gołymi dłońmi, są gorące podczas pracy sprzętu. Do czynności zakazanych zalicza się: pozostawienie włączonej gofrownicy bez nadzoru, samodzielne naprawy, obsługa przez osoby nieprzeszkolone oraz włączanie urządzenia, jeżeli którykolwiek element grzewczy i/lub element kontrolny został uszkodzony. Dokument Instrukcji BHP zawiera punkt dotyczące zachowania w sytuacjach awaryjnych, na ewentualność zaistnienia wypadku lub pożaru oraz zasadę dotyczącą możliwości powstrzymania się od czynności przez pracownika. Dokument Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze gofrownicy do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.