Szkic miejsca wypadku przy pracy

Oceń ten artykuł
(173 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Szkic miejsca wypadku przy pracy. Jest załącznikiem do karty wypadku przy pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku, któremu uległ pracownik. W tym celu powołana komisja dokonuje oględzin miejsca wypadku która, może wspierać się różnego rodzaju formami dokumentacji w tym również szkicem miejsca wypadku. Zespół powypadkowy ma obowiązek: skontrolować miejsce wypadku przy pracy, stan techniczny maszyn i innych urządzeń technicznych, stan sprzętu ochronnego oraz warunki wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sporządzić szkice lub fotografie miejsca wypadku (jeśli jest to konieczne). Miejsce wypadku przy pracy powinno być zabezpieczone przed: wstępem osób niepowołanych, zmianą położenia czy uruchomieniem maszyn i urządzeń, które zostały zatrzymane w związku z wypadkiem i mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego przyczyny. Z miejsca wypadku przy pracy sporządza się również dokumentację graficzną oględzin, w formie szkicu miejsca wypadku, filmu lub zdjęć. Na szkicu (planie sytuacyjnym) powinno być zaznaczone umiejscowienie poszkodowanego, świadków, maszyn, źródeł energii ich rozmieszczenia w pomieszczeniu (obszarze) w czasie kiedy wypadek przy pracy wystąpił. Szkic miejsca wypadku przy pracy umożliwia dostrzeżenie istotnych elementów dotyczących wypadku, które mogły zostać pominięte w czasie pierwszych oględzin bezpośrednio po wypadku. Wzór dokumentu szkicu miejsca wypadku przy pracy powinien zawierać: opis zdarzenia, datę, graficzne zobrazowanie położenia osób i urządzeń, datę oraz podpis osoby sporządzającej dokument

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.