Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Karta oceny ryzyka zawodowego to druk dokumentu, który stanowi wzór do przygotowania oceny ryzyka na każdym stanowisku. Karta ryzyka to zbiorczy dokument dotyczący oceny ryzyka zawodowego, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą spowodować straty, wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu jej wykonywania. Celem oceny ryzyka i zdefiniowania go w za pomocą wzoru formularza Karta oceny ryzyka zawodowego jest: zbieranie informacji o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, dobór właściwych środków ochrony do istniejących zagrożeń oraz odpowiednich materiałów, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy. W druku Karta oceny ryzyka zawodowego ustala się także priorytety w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, deklarując zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bhp, zmiana postaw i zachowań pracowników. Właściwe posługiwanie się wzorem Karta oceny ryzyka zawodowego na dowolnym stanowisku, wymaga zebranie niezbędnych informacji, dotyczących lokalizacji stanowiska prac i realizowanych na nim zadań, danych dotyczących osób pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem, stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych. Sporządzając dokument Karty oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się także wymagania przepisów i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska, zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane, i ich źródeł, możliwych skutków występujących zagrożeń, stosowanych środków ochronnych, wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych związanych z warunkami pracy, w tym również awarii. W oparciu o zebrane informacje dokonuje się identyfikacji zagrożeń. Wzór dokumentu Karta oceny ryzyka zawodowego z możliwością edycji, w pliku Excel do wydruku i pobrania za darmo.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Excel / xls

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.