Wniosek 500 plus

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

PROGRAM RODZINA 500 +

1 kwietnia 2016 r. wystartuje projekt Rodzina 500 plus, dotyczący przyznawania świadczeń na wychowanie potomstwa. Program zakłada przyznanie wsparcia na każde drugie i kolejne dziecko, do 18 roku życia. Aby ubiegać się o zdobycie pieniędzy, należy złożyć wypełniony formularz (jedynie rodzice wnioskujący o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową). Druk 500 zł na dziecko powinien zawierać dane tj. imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania i - dowolnie - numer telefonu, oraz dane personalne dzieci ( imię i nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia i stan cywilny).

Kto może się ubiegać o 500 zł na dziecko?

  1. Wsparcie 500 zł na dziecko będzie przyznane rodzicom drugiego oraz każdego kolejnego dziecka (również rodzinom zastępczym i patchworkowym). W tym przypadku nie są brane pod uwagę zarobki. Nie ma znaczenia wysokość dochodów oraz ich wartość przypadająca na każdego z członków rodziny.
  2. Rodzice mogą dostać dofinansowanie od państwa również na pierwszego potomka, jeżeli dochody w rodzinie nie przekraczają 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).
  3. Wniosek składa jeden z opiekunów w miejscu zamieszkania (osobiście, przez Internet lub za pomocą bankowości elektronicznej). W okresie do 3 miesięcy będzie on sprawdzany, a po wydaniu decyzji nastąpi wypłata świadczenia. Kolejne będą przyznawane na 12 miesięcy, do następnego roku kalendarzowego.
  4. Wsparcie będzie można odebrać w kasie urzędu miasta, MOPS - ie, przekazem pocztowym lub zadeklarować dyspozycję przelewu na konto bankowe.
  5. Pięćset złotych wypłacane co miesiąc, będzie przysługiwało dziecku do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Po ukończeniu 18 lat wypłata świadczenia zakończy się.
  6. Przyznany dodatek pieniężny nie będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu innych świadczeń, zasiłku rodzinnego, alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej.
  7. Dodatek nie przysługuje emigrantom, którzy pobierają poza granicami tożsame świadczenia oraz dzieciom, które są umieszczone w obiektach opiekuńczo -wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych lub pobierają nauki w ośrodkach wojskowych.

Jak obliczyć dochód przy pierwszym dziecku ?

Najlepszą metodę stanowi powołanie się na zeznanie podatkowe PIT za 2015 rok. MRPiPS przygotowało projekt wraz ze wzorem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, formularzami oświadczeń członka rodziny i szablonami sprawozdań rzeczowo finansowych dla organów realizujących świadczenie. Dodatkowo wiec z wnioskiem należy złożyć: dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, kiedy rodzic sam wychowuje dziecko, dotyczące przysposobienia w przypadku opiekunów adopcyjnych, oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w przypadku rolników.

 

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 8
  • typ pliku: Dokument Acrobat / pdf

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.