5 441
Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem
Notatka służbowa  na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem / zastosowaniem kary porządko...☚

Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem

Oceń ten artykuł
(441 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem / zastosowaniem kary porządkowej. Bezwzględnym wymogiem zastosowania kary porządkowej jest uprzednie wysłuchanie pracownika (tak art. 109 § 2 Kodeksu pracy). Do czynników odpowiedzialności porządkowej należą: wina pracownika, nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp oraz przeciwpożarowych. Argumentem do ukarania pracownika może być także naruszenie obowiązku potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy (spóźnienia, opuszczanie pracy bez uzasadnienia, nieusprawiedliwiona nieobecność, wykonywanie w czasie pracy czynności nie związanych z zadaniami na danym stanowisku). Pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową za samo naruszenie obowiązków, pomimo że nie wystąpiła szkoda w mieniu pracodawcy. Karę porządkową można zastosować wobec pracownika tylko po jego uprzednim wysłuchaniu, czyli zapewnienia mu możliwości wypowiedzenia się co do stawianych mu zarzutów. Po wysłuchaniu i sporządzeniu notatki służbowej pracodawca jest zobowiązany zawiadomić pracownika na piśmie: o odstąpieniu od ukarania lub o zastosowaniu wobec niego kary. Jeśli nałożenie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa pracy, ukarany pracownik może wnieść w ciągu 7 dni sprzeciw. Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem do pobrania za damaro

Dodatkowe informacje

  • ilość stron : 1 | typ pliku : Dokument Word / doc | plik darmowy

Dodaj komentarz do dokumentu Notatka służbowa na okoliczność wysłuchania pracownika przed ukaraniem

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.