Umowa użyczenia

Oceń ten artykuł
(108 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa użyczenia wzór. Dokument formalizujący użyczenie przedmiotu w którym jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący) bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony. Przedmiotem umowy użyczenia może być zarówno rzecz ruchoma, jak i nieruchomość (mieszkanie, lokal). Bez zgody użyczającego nie można oddać rzeczy użyczonej do używania innej osobie. Wskazanej w umowie użyczanej rzeczy należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami, ponosząc koszty jej utrzymania. Po wykorzystaniu biorący ma obowiązek zwrócić ją właścicielowi w nie pogorszonym stanie ( jeśli zużycie wynikało z prawidłowego używania, to nie ponosi odpowiedzialności). Wzór dokumentu umowy użyczenia powinien zawierać: tytuł, datę, dane stron, przedmiot oraz termin jego użyczenia. W formularzu umowy użyczenia należy uwzględnić warunki użytkowania przedmiotu, ewentualne koszty, odniesienie do kodeksu cywilnego oraz podpisy użyczającego oraz biorcy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.