ZUS Z-15 Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
5
|
Głosów:
5
| min:
1
| max:
5
|

ZUS Z-15 Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego

gotowy wzór / szablon dokumentu - ZUS Z-15 Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Dokument stanowiący wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Druk ZUS Z-15 jest formularzem, który należy przedłożyć każdorazowo przy ubieganiu się o wypłatę zasiłku opiekuńczego, wraz z dokumentami tj. zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym dzieckiem a także zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3(w przypadku pracowników) oraz ZUS Z-3a (w przypadku pozostałych ubezpieczonych). Zwolnienie lekarskie i wypłata zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Opieka nad dziećmi i innymi członkami rodziny może trwać w sumie nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym, w tym: 60 dni nad zdrowym dzieckiem do 8 lat, 60 dni nad chorym dzieckiem do 14 lat oraz 14 dni nad innym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy stanowi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku liczonego ze średniej wynagrodzeń za pracę w ostatnich 12 miesiącach. Prawo do zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia chorobowego z tytułu sprawowania opieki i do tego czasu należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 powinien zawierać: dane personalne imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu lub adres e-mail; dane identyfikacyjne: nr PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Następną części wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15 stanowi oświadczenie dotyczące zatrudnienia oraz wymagane dane osoby, nad którą sprawowana była opieka - dziecka lub innego członka rodziny( imię i nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa), numer konta bankowego do przelewu należnych środków, oraz data i podpis ubezpieczonego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Acrobat / pdf

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.