Oświadczenie / informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
641
| min:
1
| max:
5
|

Oświadczenie / informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym

gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym. Wzór druku oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym jest dokumentem obowiązkowym. W świetle art. 226 k.p. (Kodeksu pracy) wymóg informowania o ryzyku zawodowym spoczywa na każdym pracodawcy. W związku z ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy prawo narzuca na pracodawcę obowiązki tj.: ocena i dokumentowanie ryzyka związane z wykonywaną pracą, stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, informować pracowników o ryzyku zawodowym nadanym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed istniejącymi zagrożeniami. Nie jest istotny rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności, profil gospodarczy lub usługowy. W kwestii informowania o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym nie ma także znaczenia podstawa zawarcia stosunku pracy oraz liczba zatrudnianych osób. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym pracodawca może przekazać np.: podczas wstępnego lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas instruktażu stanowiskowego lub przekazując pracownikowi dokument oceny ryzyka zawodowego. Potwierdzeniem ze strony pracownika jest podpisanie deklaracji bądź oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym. Pracownik, który odmawia potwierdzenia zapoznania się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego podlega karze porządkowej, a pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia. Wzór dokumentu oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym powinien zawierać: tytuł, nazwę firmy i komórki organizacyjnej, treść oświadczenia oraz opis oceny ryzyka zawodowego którego dana praca dotyczy, imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę oraz podpisy pracownika i osoby szkolącej

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.