Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
549
| min:
1
| max:
5
|

Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie drugiego z rodziców / opiekunów dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego. Druk niezbędny do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Wymogiem do udzielenia urlopu wychowawczego jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku, który zawiera wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko oraz określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego niezbędne jest dołączenie pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków, kiedy deklaracja drugiego rodzica dziecka w kwestii urlopu wychowawczego nie jest wymagana. Do tyczy to m.in. sytuacji kiedy nie można uzyskać od drugiego rodzica takiego oświadczenia – w takim przypadku do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka niekorzystaniu z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie to nie jest wymagane w np. przypadku ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców lub opiekunów władzy rodzicielskiej lub opieki. Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego wzór druku do pobrania za darmo

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.