Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta zgłoszenia na egzamin. Formularz zgłoszeniowy na egzamin umożliwia udokumentowanie formalności na etapie ubiegania się o uczestnictwo w…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz Zgłoszenia na szkolenie / kurs. Wzór druku Formularz zgłoszenia na szkolenie / kurs stanowi dokument delegujący pracownika na…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na kurs / szkolenie. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie stanowi dokument oferujący pracownikowi odbycie szkolenie lub…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze. Wzór dokumentu Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu będący następstwem…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o angaż. Wzór druku jednej z najczęściej zawieranych umów o pracę jaką jest właśnie towarzysząca jej umowa o…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o złym samopoczuciu i odmowa wykonywania pracy wzór. Powstrzymanie się od pracy z uwagi na zły stan psychofizyczny…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym. Wzór druku oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym jest…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Wzór druku zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu uzupełnia dokumentację kierowcy. Prawo wymaga udokumentowania aktywności kierowcy z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór druku przedkłada się odpowiednim organom na prośbę zainteresowanego. Organem takim może być pracodawca…
Strona 2 z 10