gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk ZAP-3 czyli zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3lub inaczej zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej. Deklaracja ZAP-3 z…
Dokument - PIT / CIT -SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia w…
Dokument - PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)…
Dokument - PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, załącznik do PIT-36 Zeznanie o…
Dokument - PIT-M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu,…
Dokument - PIT-B Informacja o wysokości dochodu (straty)z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, załącznik do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w…
Dokument - PIT-36 broszura informacyjna do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. Wzór PT-37 obowiązuje od 14…
Dokument - PIT- 36 broszura informacyjna do PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. PIT-36 dotyczy osób które…
Dokument - PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, załącznik do PIT-37 i PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej…
Dokument - PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym załącznik do PIT-37 i PIT 36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w…
Strona 1 z 3