Kwestionariusz osobowy

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
331
| min:
1
| max:
5
|

Kwestionariusz osobowy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Kwestionariusz osobowy wzór. Formularz dokumentu pozwalający zebrać lub zaktualizować dane osobowe pracownika. Kwestionariusz osobowy to formularz wypełniany na żądanie pracodawcy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub przez pracownika który już jest zatrudniony. Kwestionariusz osobowy jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy, który zawiera podstawowe dane osobowe. Zakres danych osobowych, których kwestionariusz osobowy ma dotyczyć i pozostaje w zgodności z przepisami Kodeksu pracy został wprowadzony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869). Pracownik ma więc obowiązek podać tylko te dane, do których zobowiązują go przepisy prawa i których uzyskanie jest dopuszczalne. Według art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym również innych danych pracownika, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów np. imiona, nazwiska oraz dat urodzenia dzieci pracownika a także numeru PESEL. Od osób ubiegających się o pracę należy także wymagać złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych przez przyszłego pracodawcę (w stosunku do osób zatrudnionych uzyskanie zgody na przetwarzanie ich danych nie jest już konieczne). Kwestionariusz osobowy wzór druku do pobrania za darmo

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.