Karta wypadku w drodze do lub z pracy

Oceń ten artykuł
(186 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta wypadku w drodze do lub z pracy. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej podstawę ubezpieczenia rentowego. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego miał świadczyć lub świadczył pracę. Ustalenia dotyczące okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy zamieszcza się w dokumencie karty wypadku. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawca i określony podmiot sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wzór dokumentu karty wypadku w drodze do lub z pracy powinien zawierać: pieczęć podmiotu sporządzającego kartę, tytuł, dane identyfikacyjne płatnika składek oraz poszkodowanego, informacje o wypadku – datę, czas, miejsce, przyczyny oraz szczegółowy opis zdarzenia. Formularz dokumentu wypadku w drodze do lub z pracy uwzględnia także dane tj. czas niezdolności do pracy, dane świadków wypadku, datę sporządzenia karty i jej odbioru oraz podpis sporządzającego. Karta wypadku w drodze do lub z pracy lub z pracy przygotowuje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi trafia do archiwum dokumentacji powypadkowej

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 3
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.