Wzór Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań stanowi dokument zawierający zasady bezpiecznych czynności podczas instalacji rusztowań. Zgodnie z Instrukcją BHP wymaga się aby…
Instrukcja BHP na stanowisku malarz budowlany to wzór planszy informacyjnej z Instrukcją bezpiecznej pracy z podstawowymi zagadnienia dotyczące obowiązków dotyczących pracy malarza. Instrukcja BHP pracy…
Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru to przykład dokumentu do wydruku dokumentu dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na najważniejsze kryteria pracy dotyczące…
Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego, stanowi druk dokumentu z dziedziny bezpieczeństwa pracy, zawierający informacje na temat zasady korzystania z urządzenia. Plansza Instrukcji obsługi agregatu…
Instrukcja BHP ppoż. dla warsztatu mechanicznego to druk formularza informacyjnego w kategorii bhp, dotyczący tematyki przeciwpożarowej w warsztacie mechanicznym, o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pracownika.…
Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego, wzór planszy dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, która zawiera informacje na temat obsługi przenośnego wentylatora domowego, stołowe czy biurowego. Instrukcja…
Instrukcja BHP obsługi klimatyzatora przenośnego, wzór planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje na kluczowe warunki obsługi urządzenia klimatyzacyjnego. Instrukcja BHP wskazuje, że…
Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego, to druk formularza dokumentu obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo i higienę prac ziemnych, budowlanych i drogowych z użyciem walca. Instrukcja…
Instrukcja BHP obsługi telefaksu to druk wzoru dokumentu bezpiecznej obsługi faxu, który wskazuje najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi urządzenie, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracownika.…
Instrukcja BHP obsługi pralki automatycznej, to druk dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do prania odzieży oraz tekstyliów. Plansza Instrukcja…
Strona 5 z 17