Świadectwo pracy

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
844
| min:
1
| max:
5
|

Świadectwo pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy. Wzór druku świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Treść formularza świadectwa pracy i tryb jego wydawania a także prostowania, reguluje Kodeks Pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i korygowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282). W świadectwie pracy pracodawca zawiera informacje dotyczące zatrudnienia min. trwania umowy, stanowiska, urlopu oraz ubezpieczenia społecznego. Zakład pracy wydaje świadectwo pracy w dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, bezpośrednio pracownikowi lub osobie którą pracownik upoważnił na piśmie (w razie śmierci pracownika członkowi rodziny lub osobie będącej spadkobiercą). W sytuacji wystąpienia błędów lub braków w dokumencie świadectwa pracy, pracownik może wnosić o poprawienie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Wzór druku świadectwo pracy powinien zawierać dane tj.: tytuł, miejscowość i data, dane pracodawcy, nr REGON, siedziba firmy, dane pracownika, okres zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy. Dokument świadectwo pracy obejmuje również informacje dotyczące pełnionych funkcji lub zajmowanych przez pracownika stanowisk, wymiaru urlopu, dane o możliwym zajęciu wynagrodzenia oraz pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 3
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.