Informacja / oświadczenie o przyznaniu pracownikowi nagrody

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
831
| min:
1
| max:
5
|

Informacja / oświadczenie o przyznaniu pracownikowi nagrody

gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja / oświadczenie o przyznaniu pracownikowi nagrody wzór. Druk dla pracodawcy, który zdecydował przyznać nagrodę pracownikowi za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie wydajności podejmowanych działań oraz jakości - przyczyniających się szczególnie do wykonywania zadań zakładu. Kodeks pracy reguluje kwestie związane z przyznawaniem pracownikom nagród i wyróżnień w rozdziale V działu IV. Poświęcony tej tematyce art. 105 k.p. przybliża materię nagród i wyróżnień w sposób dość ogólny. Przepis ten stanowi, że pracodawca może przyznać nagrody i wyróżnienia pracownikom, pozostawiając ocenę zasług pracownika wyłącznie w gestii swobodnego uznania pracodawcy zgodnie z zawartymi w przepisie ogólnym przesłankami. Funkcja nagradzania pracowników stanowi narzędzie motywowanie do wydajniejszej pracy, a jednocześnie podziękowanie pracodawcy za ich zwiększony wysiłek. Informacja pracodawcy o przyznaniu nagrody to jednostronne oświadczenie woli, które nadaje pracownikowi prawo do świadczenia pieniężnego jaką jest nagroda. Po zawiadomieniu pracownika o decyzji przyznania mu nagrody, po stronie pracownika powstaje uprawnienie do świadczenia, którego może także dochodzić przed sądem. W przypadku nagrody pieniężnej istotny jest również termin, w którym pracodawca zadeklarował wypłacenie świadczenia. W razie niewypłacenia przyznanej nagrody we wskazanym terminie, pracownik ma prawo do odsetek z tytułu opóźnienia zgodnie z przepisami k.c. Wzór oświadczenia przyznanie pracownikowi nagrody powinien zawierać: datę, dane pracownika i pracodawcy, tytuł dokumentu, treść zawiadomienia o przyznaniu nagrody oraz podpis pracodawcy. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda pracownika dokumencie przyznanego świadczenia i jeśli pracownik nie złoży podpisu na formularzu, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu nagrodę pieniężną. Kopię dokumentu oświadczenia o przyznaniu pracownikowi nagrody pracodawca ma obowiązek złożyć w części B akt osobowych pracownika

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.