Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT

Oceń ten artykuł
(837 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT / Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT / Rozłożenie na raty spłaty VAT. Organ podatkowy, na umotywowany wniosek podatnika, w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzyć zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podstawą przyznania ulgi w postaci rozłożenia zaległości podatkowej na raty jest złożony przez podatnika wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT. Organ podatkowy może się przychylić do wniosku, lecz nie musi tego robić - ważne jest, aby we wniosku właściwie uzasadnić powód występowania o rozłożenie podatku na raty. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT powinien zawierać informacje wskazujące na: trudną sytuację materialną lub osobistą podatnika oraz potwierdzenie, że na skutek zastosowania ulgi pojawią się w przyszłości realne możliwości do spłaty zobowiązań podatkowych. W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności, z których wynika, że zaistniałe zaległości nie mają związku z celowym działaniem podatnika. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT powinien zawierać: dane podatnika, datę i miejsce sporządzenia pisma, dane urzędu skarbowego do którego kierujemy podanie. Wniosek musi precyzować, jaka ulga ma być przyznana, jakiego podatku dotyczy i na jakich warunkach będzie uregulowana. Gdy podatek ma być uiszczony w ratach, podatnik powinien zaproponować we wniosku o rozłożenie na raty taki harmonogram spłaty, który umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku zapłaty VAT oraz przedstawić sytuację finansowo-ekonomiczną, która na to wpływa. Do wniosku w sprawie rozłożenie na raty spłaty VAT możemy dołączyć uzupełniające dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu z opieki społecznej, kserokopie protokołów wystąpienia takich zdarzeń losowych jak kradzież czy pożar, dokumenty świadczące o konieczności ponoszenia sporych wydatków na leczenie itp. Najczęściej stosowaną formą wnoszenia wniosku jest forma pisemna, możliwe jest także złożenie wniosku drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.