Umowa o zakazie konkurencji

Oceń ten artykuł
(772 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Wzór druku zakaz konkurencji to druk dla pracodawcy chcącego zabezpieczyć się przed świadczeniem pracy przez zatrudnianych pracowników na rzecz konkurencyjnej firmy. Na podstawie umowy o zakazie konkurencji pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej względem pracodawcy oraz świadczyć pracy na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego taką działalność. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jest ściśle związana z umową o pracę i nie może wykraczać poza czas trwania stosunku pracy. Umowa o zakazie konkurencji może być umową nieodpłatną lub przewidywać dla pracownika zdefiniowane świadczenie pieniężne, będące ekwiwalentem za powstrzymanie się od podjęcia dodatkowej pracy. Pracownik, który ma zawartą umowę o zakazie konkurencji i naruszy jej postanowienia, ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność na podstawie przepisów k.p o odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta w formie pisemnej jednocześnie z umową o pracę albo odrębna umowa w okresie późniejszym. Wzór formularza umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinna zawierać: miejscowość i datę, tytuł dokumentu, dane pracownika i pracodawcy, treść zobowiązania o nieprowadzeniu działalności oraz spis niedozwolonych działań konkurencyjnych, czas trwania umowy i podpis pracodawcy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.