Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Oceń ten artykuł
(559 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy i umiejętności odbywające się z inicjatywy pracodawcy lub za jego aprobatą. Wzajemne prawa i obowiązki stron powinna określać umowa szkoleniowa określająca obustronne prawa i obowiązki. Częstymi elementami umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zapis określający wymiar zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do tego, by punktualnie stawić się na zajęciach, jak również określenie czasu pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu kształcenia. Umowia szkoleniowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych może zawierać także regulację kwestii dopłat pracodawcy do kosztów doszkalania oraz wymiar przysługującego urlopu szkoleniowego. Wymiar tego urlopu jest zróżnicowany: 6 dni dla pracowników przystępujących do egzaminów eksternistycznych, 6 dni dla zdającego egzamin maturalny, 6 dni dla biorącego udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracownik, który pomimo zawartej umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie podejmie nauki, nie ukończy jej lub po ukończeniu kursu  złoży wypowiedzenie, będzie musiał zwrócić część kosztów, które pracodawca zainwestował w jego edukację. Obowiązek taki może dotyczyć pracownika, który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy z jego winy. Wzór dokumentu umowy pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy powinien zawierać: tytuł, datę, dane pracodawcy i pracownika, zdefiniowany rodzaj szkolenia które podejmie pracownik, ww. warunki  dotyczące: opłat, urlopu szkoleniowego, okresu trwania edukacji a także podpisy obydwu stron

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.