Umowa o pracę

Oceń ten artykuł
(551 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę wzór druku. Umowa o pracę to podstawowa forma zawarcia stosunku pracy. Precyzuje strony umowy, zakres praw i obowiązków stron umowny o pracę oraz kluczowe elementy definiujące stosunek pracy. Umowa o pracę stanowi obustronną czynność prawną, zawierającą porozumienie, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania zadeklarowanych obowiązków na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca natomiast do wypłaty podwładnemu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowa o pracę wymaga zastosowania formy pisemnej. Jeżeli nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunków zachowując formę pisemną. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace o: rodzaju pracy, miejscu wykonywania pracy, wynagrodzeniu za pracę - ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiarze czasu pracy, terminie rozpoczęcia pracy oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.Ewentualne zmiany w umowie o pracę także wymagają potwierdzenia na piśmie

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

4 komentarzy

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.