Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

Oceń ten artykuł
(374 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism. Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism to dokument, dzięki któremu osoba będzie mogła udzielić pełnomocnictwa innej osobie do odbierania pism sądowych. Na mocy pełnomocnictwa procesowego do odbioru pism, owe pisma doręcza się pełnomocnikowi a przedmiot doręczeń stanowią głównie: dokumenty, wezwania, zawiadomienia, wydawane w formie pisemnej decyzje i postanowienia oraz inne dokumenty, z którymi strona powinna być zaznajomiona. Pełnomocnika może ustanowić każdy podmiot będący stroną postępowania administracyjnego (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) oraz uczestnik na prawach strony. Pełnomocnikiem do odbioru pism procesowych może być tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Wzór dokumentu pełnomocnictwa procesowego do odbioru pism powinien zawierać: datę, miejsce, dane mocodawcy oraz pełnomocnika, treść pełnomocnictwa, wskazanie na nr. akt oraz sąd, w którym toczy się postępowanie procesowe oraz podpis mocodawcy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.