Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór. Druk upoważnienie do odbioru dziecka to formularz, w którym rodzic / opiekun prawny dziecka (podstawa prawna: art. 95 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice dziecka w ramach swojej władzy rodzicielskiej mają prawo i jednocześnie obowiązek pieczy nad osobą dziecka, zgodnie z art. 97 Kodeksu Rodzinnego czyli w typowej sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich będzie uprawnione do samodzielnego odebrania dziecka ) wyraża zgodę by inne osoby odbierały dziecko ze szkoły / przedszkola.

Upoważnienie do odbioru dziecka może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób. Na podstawie upoważnienia dziecko może zostać odebrane ze szkoły/ przedszkola przez pełnoletnie rodzeństwo, ciocię lub sąsiadkę. Każda zmiana osoby (osób) wskazanych do odbioru dziecka wymaga odrębnego dokumentu upoważnienia do odbioru dziecka.

Na podstawie pisemnego upoważnienia dziecko może odebrać także inna wskazana osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny. Wzór dokumentu upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły / przedszkola musi posiadać dane tj.: imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu tożsamości, stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko dziecka. Niezbędne w upoważnieniu do odbioru dziecka jest podanie klasy, do której dziecko uczęszcza oraz dat, w jakich upoważnienie obowiązuje, datę oraz podpis matki i ojca. Wzór druku Upoważnienie do odbioru dziecka pewien zawierać także oświadczenie rodziców, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły, przedszkola, świetlicy przez wskazaną osobę. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór do pobrania za darmo.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.