Instrukcja BHP urządzenie czyszczące

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia czyszczącego stanowi gotowy dokument przybliżający zasady bezpiecznej pracy ze sprzętem używanym do czyszczenia. Najczęściej maszyny te stosowane są przez konserwatorów, pracowników gospodarczych oraz ekipy sprzątające w obiektach handlowych, przedsiębiorstwach lub fabrykach. Operator sprzętu musi posiadać udokumentowany prawidłowy stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz stosować środki ochrony indywidualnej (rękawice, ochronniki słuchu, okulary oraz półmaski przeciwpyłowe wg potrzeb). Druk instrukcji obsługi urządzenia czyszczącego wskazuje aby nie należy używać maszyny w miejscach niedostatecznie oświetlonych, w strefach zagrożenia wybuchem, na drogach i ulicach publicznych, w obecności zabrudzeń szkodliwych dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Nigdy sprzęt nie powinien nie powinno być używane do czyszczenia, zasysania łatwopalnych lub wybuchowych płynów lub gazów, suchego pyłu, kwasów i rozpuszczalników nawet, gdy były rozcieńczone. Zabrania się używania urządzenia do usuwania czegokolwiek tlącego lub palącego się jak np. papierosów, zapałek lub gorącego popiołu. W przypadku, gdy urządzenie nie działa lub działa nie prawidłowo, należy je wyłączyć oraz wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego. Wzór Instrukcji BHP maszyny czyszczącej podkreśla, iż należy zawsze rozcieńczać środki chemiczne zgodnie z instrukcjami dostawcy. Nie wolno używać podchlorynu sodowego (środków wybielających) lub innych utleniaczy, w szczególności, gdy są mocnymi koncentratami oraz rozpuszczalników lub węglowodorów. W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia czyszczącego z możliwością edycji, do wydruku i pobrania za darmo.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.