Umowa zamiany samochodu

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Umowa zamiany samochodu z dopłatą wzór. Dokument przygotowany dla dwóch stron zwanych zamieniający 1 i zamieniający 2. Umowa zamiany nie różni się zasadniczo on standardowej umowy kupna sprzedaży. Umowa zamiany samochodu zawiera następujące elementy identyfikacje stron czyli imię i nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania. W dalszej części umowy zamiany zamieniający oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego oraz oświadcza, że samochód który zamierza wymienić jest wolny od praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

Dalej Umowa zamiany samochodu potwierdza że Zamieniający 1 przenosi własność samochodu na rzecz Zamieniającego 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniającego 2 własności samochodu, na rzecz Zamieniającego 1. Ponadto strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości samochodów będących przedmiotem zamiany.

Jak nazwa wskazuje Umowa zamiany samochodu z dopłatą zawiera paragraf w którym mowa że Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamieniającego 2 kwoty tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany w tym przypadku samochodów. Następnie jest uzgodniony termin zapłaty oraz przekazania przedmiotu transakcji, który brzmi: Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania umowy, w dniu. Ostatni zapis to: Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przypominam o podpisaniu dokumentu – tylko taka Umowa zamiany samochodu ma będzie miała moc prawną.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.