Instrukcja BHP obsługa kotłów CO

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania jest drukiem dokumentu wskazującego na zasady bezpiecznej obsługi i użytkowania pieca grzewczego. Formularz bezpiecznej eksploatacji kotłów podkreśla, że pracę z urządzeniem może podjąć jedynie pracownik zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego kotła, posiada odpowiednie i aktualne uprawnienia do obsługi kotłów CO oraz uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. Przed przystąpieniem do swoich obowiązków operator powinien przewietrzyć pomieszczenie kotłowni, sprawdzić drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych, odpowiednio oświetlić kotłownię, a także sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz oświetlenia i wentylacji. Konieczne jest również zgodnie z procedurą bezpieczeństwa założenie ubrania roboczego i środków ochrony indywidualnej (rękawic, okularów) oraz zapoznanie się z uwagami dotyczącymi funkcjonowania urządzeń zapisanymi w „Książce zmian” przez zmiennika. Druk Instrukcji BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania wskazuje na czynności zabronione , do których należy używanie opału nieprzeznaczonego do spalania w danym kotle, spalania w kotle pyłów łatwo palnych, paliw płynnych i innych niebezpiecznych materiałów, pobierania wody przez kurki spustowe, czy też uruchamiania pompy niezalanej wodą. Niedozwolone jest podobnie uruchamiania kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające, zalewania płonącego w palenisku opału wodą oraz opuszczania do tego, aby temperatura w kotle przekroczyła 95°C. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania podkreśla, aby wyłączyć kocioł niezwłocznie w sytuacjach takich jak: pęknięcia instalacji lub zaistnienia przecieków, pęknięcia kotła oraz każdej innej awarii czy katastrofy w budynku kotłowni. Po zakończeniu pracy palacz zobligowany jest do ułożenie narzędzi i przyrządów pomocniczych oraz pojazdów transportowych w wyznaczonych miejscach i pozostawienie stanowiska pracy w porządku. Instrukcja dla obsługi kotłów CO do edycji, druku i ściągnięcia za darmo.

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.