Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z KRK

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
158
| min:
1
| max:
5
|

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z KRK

wzór / szablon dokumentu - Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z KRK. Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem. Druk zapytania o udzielenie informacji o podmiocie z KRK można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym KRK lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Osoby, które osobiście składają zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinny przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W sytuacji gdy zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie z KRK składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posłużyć się upoważnieniem sporządzonym na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć aktualny wypis z KRS. Wzór druku zapytania o udzielenie informacji o podmiocie z KRK zawiera informacje tj. miejsce, datę, dane podmiotu kierującego zapytanie, numer KRK, nazwę i siedzibę firmy, wskazanie postępowania (w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji), rodzaj i zakres danych oraz podpis osoby uprawnionej

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.