UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.86
|
Głosów:
7
| min:
1
| max:
5
|

UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

gotowy wzór / szablon dokumentu - UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokument wymagany do potwierdzania deklaracji składanych za pomocą Internetu, które muszą być podpisane podpisem elektronicznym złożonym przez pełnomocnika. Warunkiem podpisania deklaracji jest ustanowienie przez podatnika (płatnika) pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podatnik, płatnik lub inkasent występuje z wnioskiem pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się jeden raz (bez konieczności powielania we wszystkich urzędach skarbowych), w formie papierowej. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji jest ważne dla wszystkich rodzajów deklaracji, zeznań i informacji składanych w formie elektronicznej przez cały okres, na jaki zostało ustanowione. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być w każdej chwili odwołane. Zawiadomienie informujące o tym składa się na formularzu OPL-1 w urzędzie skarbowym. Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiera: dane podatnika, płatnika lub inkasenta, który ustanawia pełnomocnika; adres siedziby firmy lub zamieszkania oraz kontakt (nr telefonu, fax, e-mail), dane pełnomocnika upoważnianego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz oświadczenie, że osoba wymieniona we wniosku - części C, upoważniana jest do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Acrobat / pdf

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.