Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
311
| min:
1
| max:
5
|

Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji podatków dochodowych oraz VAT wzór. Podatnicy mają możliwość wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie złożenia deklaracji podatkowych. Organ podatkowy może, ale nie musi przychylić się do wniosku. Termin - deklaracja dotyczy również zeznań, wykazów oraz informacji, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatnicy i płatnicy mają obowiązek przekazywać. Za niedostarczenie wskazanych dokumentów w odpowiednim czasie grożą sankcje finansowe. Druk wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji stanowi rozwiązanie, które pozwala uniknąć grzywny i obciążeń odsetkowych. W składanym wniosku odroczenia należy przedstawić okoliczności, które sprawiły, że złożenie ww. deklaracji nie jest możliwe w przewidzianym przepisami prawa terminie. Zmiana terminu złożenia deklaracji podatków dochodowych oraz VAT możliwa jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku rzutują okoliczności tj.: choroba, awaria wewnętrznego systemu informatycznego, zdarzenia losowych - kradzież, pożar, itp. Wskazane jest dołączenie do wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji dokumentów to potwierdzających np. zaświadczenie o pobycie w szpitalu czy zaświadczenia wydanego przez policję. Wzór formularza wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji podatków dochodowych oraz VAT powinien zawierać: datę i miejscowość, dane podatnika, nr NIP lub PESEL, tytuł wniosku, uzasadnienie odroczenia terminu złożenia deklaracji wraz ze wskazaniem okresu którego dotyczy i propozycją daty, do której ma być odroczony, a także ewentualne załączniki oraz podpis

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.