Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę

Oceń ten artykuł
(414 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę. Druk oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków zatrudnienia pracownika umożliwia udokumentowanie zmiany warunków zatrudniana pracownika (awans). Wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może złożyć tylko i wyłącznie pracodawca. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy polegająca na zmianie podstawowych praw i obowiązków pracownika bez pozbawiania go miejsca pracy. Istotą wypowiedzenia warunków pracy i płacy przez pracodawcę nie jest rozwiązanie stosunku pracy, lecz dalsze jego trwanie na zmienionych warunkach. Pracodawca musi poprawnie sformułować wypowiedzenie zmieniające warunków pracy i płacy zaadresowane do pracownika oraz pouczyć go o możliwości złożenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W sytuacji, gdy brak jest takiego pouczenia, pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków do końca terminu wypowiedzenia. Podpisanie wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem. Pismo zawierające wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno wskazywać obiektywną i konkretną przyczynę wypowiedzenia. Zamiar wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy i płacy zawartej na czas nieokreślony pracodawca musi przedstawić na piśmie zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie warunków umowy. Pracodawca nie może wypowiedzieć warunków umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Wzór dokumentu wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy musi być złożone na piśmie i musi zawierać: datę, dane pracodawcy i pracownika, tytuł dokumentu, wypowiedzenie starych warunków pracy i płacy i zaproponowanie nowych, pouczenie o terminie złożenia oświadczenia o odmowie (niekonieczne), pouczenie o możliwości odwołania się do sądu oraz uzasadnienie i podpis pracodawcy. Brak któregokolwiek z tych elementów może stanowić podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.