Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oceń ten artykuł
(648 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wzór. Druk dla pracownika chcącego rozwiązać umowę z pracodawcą. Możliwości wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron bądź z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem stanowi jeden ze sposobów zakończenia stosunku pracy i może go dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pracownik może skorzystać z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy, jeśli wiąże go umowa zawarta na czas nieokreślony, na okres próby lub na czas określony(przy umowie zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i gdy uwzględnia to zapis w umowie). Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania i podawania okoliczności, jakie stały się przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Oświadczenie woli pracownika o chęci zakończenia stosunku pracy powinno być przedstawione pracodawcy w formie pisemnej a wypełniony dokument doręczony pracodawcy bezpośrednio lub pocztą(dopuszczalne jest także rozwiązanie umowy o pracę ustne, telefoniczne, za pomocą faksu, wiadomości SMS lub maila - uchwała SN z 2 października 2002 r. III PZP 17/02 OSNP 2003/20/48). Odmowa przyjęcia poprawnie sporządzonego i doręczonego wypowiedzenia nie powoduje żadnych skutków prawnych i rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika traktuje się jako skuteczne. Treść wypowiedzenia powinna zawierać informacje tj. data sporządzenia, dane pracownika, dane pracodawcy, nagłówek: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, oznaczenie umowy o pracę, wskazanie okresu wypowiedzenia, treść oświadczenia oraz podpis wnioskującego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.