Instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka

Oceń ten artykuł
(22 głosów)

Instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka w zakładzie pracy, czyli bhp dla elektryka. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku elektryka, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Do typowych czynności wykonywanych podczas pracy na stanowisku elektryka należą: konserwacje, naprawy oraz instalowanie sieci, maszyn i urządzeń elektrycznych. Specyfika prac wykonywanych przez elektryka decyduje o konieczności znajomości układu elektrycznego, sposobu zasilania, zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, wykonania instalacji, zabezpieczeń i szeregu innych parametrów technicznych zastosowanych w zakładzie pracy. Dokument instrukcji BHP dla elektryka wskazuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań medycznych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja BHP na stanowisku pracy, może przystąpić do działań na stanowisku elektryka w zakładzie pracy. Dokument instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka powinien zawierać: uwagi ogólne dotyczące warunków dopuszczenia pracownika do pracy, wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady uruchamiania urządzeń oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy elektryka zawiera punkty dotyczące czynności zabronionych oraz dokonywanych po zakończeniu pracy. Ważnym elementem instrukcji BHP dla elektryka są uwagi dodatkowe dot. głównych źródeł zagrożeń wypadkowych w zakładach przemysłowych związanych z porażeniami prądem

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 4
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.