Karta obiegowa pracownika - przy przyjęciu

Oceń ten artykuł
(301 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka pracownika. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania / zatrudniania pracownika do pracy jak i zmiany stanowiska pracy. Karta obiegowa nie musi być stosowana, lecz obowiązek wypełnienia obiegówki może mieć związek z wewnętrznym regulaminem pracy w danej firmie. Nowo przyjęty pracownik otrzymuje kartę obiegową w celu dopełnienia formalności związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Karta obiegowa zawiera pieczątkę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia, stanowisko oraz dział, rodzaj umowy o pracę oraz datę i podpis pracownika działu personalnego a także wskazane komórki organizacyjne, w których pracownik powinien dopełnić czynności związanych z przyjęciem do pracy. W karcie obiegowej wyszczególnione są działy, w których pracownik zobligowany jest zrealizować procedurę związaną z przyjęciem do pracy tj.: zapoznanie z regulaminem wewnętrznym, odbycie wstępnego szklenia bhp, otrzymanie haseł dostępu do komputera (aplikacji, programów) oraz wdrożenie do zasad ochrony danych osobowych i wiadomości niejawnych. Uzupełniony dokument karty obiegowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem pracownika składany jest w części B akt osobowych w dziale kadr

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.