Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania

Oceń ten artykuł
(765 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania. Formularz stosowany przy przekazaniu lokalu do użytkowania (w związku z zawarciem umowy najmu) protokolarnie potwierdza się stan techniczny lokalu, jego wyposażenie, stan liczników oraz powierzchnię użytkową mieszkania. Dokument sporządzany przy takiej okazji powszechnie nazywa się również protokołem wydania lokalu. W procedurze zdawczo - odbiorczej uczestniczą zazwyczaj dwie strony: zdająca i odbierająca. Sporządzenie szczegółowego protokołu zdawczo - odbiorczego wynajmowanego mieszkania jest podstawą do rozliczenia się pomiędzy stronami zarówno w dniu zawarcia umowy najmu lokalu jak i w dniu jego opuszczania przez najemcę. Jeżeli stan mieszkania po wynajmie jest gorszy od stanu sprzed wynajmu, wynajmujący ma prawo żądać usunięcia powstałych szkód lub zadośćuczynienia w formie finansowej. Wzór dokumentu protokołu zdawczo - odbiorczego powinien zawierać: dane stron zawierających umowę najmu (imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, pesel), adres wynajmowanego mieszkania, stan techniczny wynajmowanych pomieszczeń, dokładny opis znajdujących się w mieszkaniu urządzeń oraz instalacji. Protokół wydania lokalu powinien uwzględniać również szczegółowy opis mebli oraz urządzeń, stan początkowy liczników mediów, wysokość wpłaconej kaucji, terminy płatności opłat (za wynajem, czynszu, opłat za media oraz sposób ich regulowania) a także ilość kluczy przekazanych najemcy Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania powinien także zawierać informacje dotyczące elementów stałego wyposażenia lokalu tj. okna, drzwi i podłogi najlepiej z dokumentacją fotograficzną, gdyż one także mogą ulec zniszczeniu. Protokół zdawczo odbiorczy lokalu musi być sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i musi być odręcznie podpisany przez obie strony umowy najmu, pod tekstem protokołu. W sytuacji gdy do mieszkania przynależy piwnica, garaż lub inne pomieszczenie gospodarcze należy uwzględnić je podczas sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz opisać je w taki sam sposób jak mieszkanie

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.