Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz zwrotu. Dokument formularza wypełnia i wysyła klient, zwracając wykonawcy lub sprzedawcy zakupiony produkt. Poprzez formularz zwrotu konsument może dokonać zwrócenia zakupionego dobra oraz odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od dnia odebrania towaru (często sklepy internetowe ustalają ten przedział czasowy indywidualnie i może on być dłuższy). Formularz zwrotu wraz z towarem przesyłany jest przez klienta na jego własny koszt, których równowartość jest zwracana po rozpatrzeniu wniosku i zaakceptowaniu zwrotu. Wzór formularz zwrotu powinien zawierać: dane adresowe i kontaktowe firmy sprzedawcy, załączony paragon potwierdzający transakcję oraz dane klienta, nr aukcji internetowej, login lub numer transakcji. Druk formularz zwrotu wskazuje na dane przedmiotu, który jest podmiotem zwrotu oraz numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot kosztów za towar. Dokument formularz zwrotu musi być zgodny z warunkami regulaminu sklepu internetowych lub portalu aukcyjnego, zawierać datę i miejsce oraz podpis sprzedawcy. Druk formularz zwrotu do pobrania za darmo