Dokument Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie, to wykaz prac niebezpiecznych dla poszczególnych stanowisk we wskazanej branży, wraz ze stosowanymi środkami bezpieczeństwa. W wykazie prac…
Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w zakładzie pracy, w formie przydatnej tabeli, jest zestawieniem rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co…
Wymiar czasu pracy 2016 stanowi tabelaryczne zestawienie dni pracujących w każdym miesiącu, dni wolnych od pracy oraz godzin pracy z podziałem na miesiące. W dokumencie…
Druk dokumentu Instrukcji BHP obsługi piły ramowej z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, informujący o kluczowych zasadach bezpiecznej pracy z piłą ramową. Instrukcja BHP dla…
Instrukcja BHP przy obsłudze piły spalinowej. Druk dokumentu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który opisuje najważniejsze uwarunkowania pracy z pilarką spalinową, które mogą oddziaływać…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta narzędziowa imienna. Szczegółowa karta ewidencji narzędzi stosowana jest w wydziałach utrzymania ruchu, magazynach części zamiennych lub wydziałach mechanicznych…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu. Druk dokumentu obejmującego zakresem zagadnienia bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o wykonanie usług remontowych / budowlanych. Dokument umowy o przeprowadzenie prac, w którym wykonawca zobowiązuje się do wykonania…
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta instruktażu stanowiskowego BHP. Instruktaż stanowiskowy dla pracownika przeprowadzany jest przez pracodawcę lub kierownika danego działu, który ma właściwe…
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP zasad przydzielania odzieży roboczej i środków czystości. Na podstawie dokumentu w zakładzie pracy zostają uregulowany zasady…
Strona 2 z 6