Dziennik praktyki zawodowej

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
99
| min:
1
| max:
5
|

Dziennik praktyki zawodowej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Dziennik praktyki zawodowej. Wzór dziennika praktyki zawodowej pozwala udokumentować przebieg całej praktyki zawodowej oraz opisać działania podejmowane podczas jej trwania. Dokument ten przedkłada się po zakończeniu praktyki zawodowej wraz z zaświadczeniem o odbyciu praktyki. W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac wykonywanych wyłącznie z zakresu uprawnień zawodowych. Dokumentowanie praktyki zawodowej w dzienniku praktyki zawodowej polega na odnotowaniu czynności, w których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną osoba odbywająca praktykę zawodową. W dzienniku praktyki zawodowej odnotowuje się prace wykonywane przez studenta w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzone i zaopiniowane co najmniej raz w miesiącu, przez osobę pod kierownictwem której odbywana jest praktyka. Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień kierownik praktyk wpisuje ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, w jakiej dana osoba ubiega się o uprawnienia. Wzór dokumentu dziennika praktyki zawodowej powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko praktykanta - nazwę szkoły, kierunek, semestr i rok studiów; miejsce praktyk oraz imię i nazwisko opiekuna praktyk. Formularze dziennika praktyki zawodowej obejmuje plan praktyk, zgodę podpisaną przez kierownika instytucji, tabelaryczne zestawienie codziennych zajęć z datą, ilością godzin i uwagami; opinię o praktykancie wraz z oceną końcową poświadczoną podpisami opiekuna oraz kierownika zakładu

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 9
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.