Druk MT/MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / nietrwałego

Oceń ten artykuł
|
Ocena:
4.9
|
Głosów:
713
| min:
1
| max:
5
|

Druk MT/MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / nietrwałego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk - MT / MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / przedmiotu nietrwałego wzór. Druk umożliwia udokumentowanie przeniesienia środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego wewnątrz jednostki, np. pomiędzy działami, komórkami organizacyjnymi, może zostać potwierdzona dowodem MT. Dokument księgowy MT / MN jest podstawą dokonania zmian w karcie szczegółowej środka trwałego, księdze inwentarzowej, a także zmiany stanowiska generowanych kosztów. W sytuacji kiedy zostanie zmienione miejsce użytkowania środków trwałych czy też przedmiotów nietrwałych należy to odnotować. W tym celu należy skorzystać z dokumentu zmiany miejsca użytkowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego. Druk MT / MN wystawiany jest w dniu faktycznej zmiany miejsca użytkowania środka trwałego. Prawidłowy dowód MT powinien zawierać: nazwę środka trwałego i krótką jego charakterystykę. Sporządzony dokument MT stanowi podstawę dla komórki organizacyjnej przekazującej do wydania środka trwałego. Fakt ten odnotowuje się na dowodzie MT poprzez złożenie podpisów kierowników komórek przekazującej i otrzymującej środek trwały. Po podpisaniu dokumentu MT następuje jego kontrola pod względem formalno - rachunkowym przez głównego księgowego. Wzór dowodu MT / MN powinien zawierać nazwę, charakterystykę, numer inwentarzowy przemieszczanego środka trwałego / przedmiotu nietrwałego, datę i przyczynę zmiany miejsca użytkowania oraz informację skąd i dokąd przeniesiono środek trwały / przedmiot nietrwały, jego wartość początkową, datę sporządzenia dowodu MT, podpisy kierowników komórek przekazującej i otrzymującej środek. Dowód MT sporządza się co najmniej w 3 egzemplarzach: oryginał - dla księgowości, pierwszą kopię - dla komórki organizacyjnej otrzymującej środek trwały natomiast drugą kopię - dla komórki organizacyjnej przekazującej środek trwały

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Excel / xls

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.