Wyjaśnienie poszkodowanego w związku z wypadkiem przy pracy

Oceń ten artykuł
(128 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół z wyjaśnień poszkodowanego sporządzony w związku z wypadkiem przy pracy. Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn. Do jego obowiązków między innymi należy: wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala) i sporządzenie na tą okoliczność odpowiedniego protokołu. Na podstawie wyjaśnień poszkodowanego możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji nt: okoliczności, dokładnego czasu i miejsca zdarzenia, przebiegu sytuacji oraz czynności jakie wykonywał bezpośrednio przed i w czasie zdarzenia. Jeśli mimo złożonych wyjaśnień poszkodowanego związek między urazem pracownika i wykonywanymi czynnościami nie jest oczywisty, zespół powypadkowy powinien zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby także opinii innych specjalistów, w celu prawidłowej oceny skutków wypadku i jego rodzaju. Jeżeli stan poszkodowanego nie pozwala na jego wysłuchanie, zespół powinien dokonywać ustaleń i sporządzić protokół z pominięciem wyjaśnień poszkodowanego. Nie stanowi to naruszenia zasad postępowania w zakresie badania wypadków. Wzór protokółu z wyjaśnień poszkodowanego sporządzonego w związku z wypadkiem przy pracy powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć pracodawcy, tytuł protokołu i jego nr, skład zespołu powypadkowego (imię i nazwisko). Formularz protokółu z wyjaśnień poszkodowanego sporządzonego w związku z wypadkiem przy pracy musi zawierać szczegółowe dane dotyczące poszkodowanego tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, serię i nr dowodu osobistego, nr PESEL oraz treść złożonych przez poszkodowanego wyjaśnień. W podsumowaniu dokumentu protokółu z wyjaśnień poszkodowanego w związku z wypadkiem przy pracy pracownik oświadcza, że zeznał wszystko, co jest mu wiadome w sprawie powyższego wypadku i potwierdza to własnoręcznym podpisem. Pod protokołem składają swoje podpisy również członkowie zespołu powypadkowego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 3
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.