Umowa pożyczki

Oceń ten artykuł
(325 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa pożyczki wzór. Druk dokumentujący fakt przekazania przez pożyczkodawcę określonej kwoty środków pieniężnych pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony w umowie pożyczki, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 kc. W zależności od woli stron, pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna. W umowie pożyczki nie jest wymagane naliczenie i pobranie odsetek. Jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy ze względu na złą sytuację majątkową biorącego pożyczkę, wówczas dający pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki. Umowa pożyczki może być zawarta przez osobę fizyczną i nie wymaga określenia celu w jakim pieniądze zostaną wykorzystane. Wzór dokumentu umowy pożyczki powinien zawierać: datę ,miejsce, dane stron (imię ,nazwisko, nr dowodu lub PESEL), wskazany termin zwrotu i ewentualne odsetki, warunki dotyczące spłaty oraz podpisy stron na dwu jednobrzmiących egzemplarzach formularzy umów pożyczki

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.