Polecenie powypadkowe wzór

Oceń ten artykuł
(127 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Polecenie powypadkowe. Na podstawie art. 234 § 1 [1] - zarządzenie zastosowania właściwych środków profilaktycznych oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca sporządza polecenie powypadkowe. Dokument polecenia powypadkowego powinien być sporządzony w 2 egz. i przekazany odpowiednim komórkom do realizacji. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek w szczególności zastosować właściwe środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Zasadniczym celem dokonania postępowania powypadkowego jest ustalenie okoliczności wypadku, wyjaśnienie jego przyczyny oraz określenie i zastosowanie środków profilaktycznych w celu zapobieżenie podobnym wypadkom w przyszłości. Polecenie powypadkowe, opracowane przez pracodawcę, specjalista ds. BHP przekazuje osobom odpowiedzialnym za realizację wskazanych w poleceniu powypadkowym akcji korygujących. Niewykonanie polecenia powypadkowego w określony sposób i terminie może skutkować nałożeniem kary porządkowej ze strony pracodawcy na podstawie Kodeksu Pracy. Wzór dokumentu polecenia powypadkowego powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć pracodawcy, tytuł i nr dokumentu, nr protokołu dochodzenia powypadkowego którego dotyczy, środki profilaktyczne jakie pracodawca musi wykonać wraz terminem ich realizacji a także podpis pracodawcy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.