Ewidencja arkuszy spisów z natury

Oceń ten artykuł
(215 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja arkuszy spisów z natury. Instrukcja ewidencji i kontroli arkuszy spisów z natury powinna zostać wprowadzona w celu zagwarantowania właściwej kontroli zarządczej oraz zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także ze względów bezpieczeństwa. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzanego spisu z natury, druki arkuszy spisowych są objęte szczególnymi zasadami ewidencji i kontroli właściwymi dla druków ścisłego zarachowania. Zasady ewidencji arkuszy spisów z natury ustalane są przez kierownika firmy i definiowane w przepisach wewnętrznych stanowiących część polityki rachunkowości i księgowości. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury umożliwia rzetelne przeprowadzenia inwentaryzacji i prawidłowe rozliczenia jej wyników. Podstawę ewidencji stanowi nadzór nad wydawaniem, wypełnianiem, rozliczaniem i zwrotem arkuszy spisowych. Arkusze spisów z natury po oznaczeniu powinny być wpisywane do ewidencji arkuszy przez wydział prowadzący rejestr po pokwitowaniu ich wydawania poszczególnym zespołom spisowym. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury i nadzór nad obiegiem druków ścisłego zarachowania stanowi narzędzie do monitorowania i koordynacji działań inwentaryzacyjnych przez kierownika jednostki. Dzięki ewidencji arkuszy spisów z natury komisja inwentaryzacyjna rozlicza zespoły spisowe z pobranych arkuszy i po dokonaniu ich sprawdzenia przekazuje je do wydziału księgowości. Wzór formularz ewidencji arkuszy spisu z natury powinien zawierać: datę i miejscowość, pieczątkę firmy, numer ewidencji, ilość, numery oraz niezbędne daty dotyczące arkuszy wydanych, zwróconych oraz przekazanych do rozliczenia, pokwitowania odbioru arkuszy przez członków zespołów spisowych oraz podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.