gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa elektronarzędzi. Wzór dokumentu obsługi elektronarzędzi z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy definiuje najważniejsze aspekty pracy z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi wiertarki stołowej. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy z…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi szlifierki stołowej. Szlifierka stołowa to jedno z podstawowych narzędzi używanych we wszelkiego rodzaju warsztatach począwszy od…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru technicznego rusztowania. Wzór dokumentu protokół odbioru technicznego rusztowania jest niezbędny do dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Dokonania odbioru…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia. Wniosek zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowie składa właściciel, współwłaściciel nieruchomości…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta pracy sprzętu silnikowego - miesięczna. Wzór karta pracy sprzętu silnikowego pozwala rozliczyć pracę sprzętu np. koparki w ujęciu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Raport dzienny / dobowy pracy sprzętu silnikowego. Pracę sprzętu silnikowego odnotowuje się w raporcie dziennym pracy sprzętu. Dobowa ewidencja…
wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu wzór. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy. Protokół przekazania sprzętu…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze.…
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek na pracę w nadgodzinach / zapotrzebowanie na pracę w godzinach nadliczbowych. Druk dla pracodawcy / przełożonego wnioskującego o…
Strona 6 z 6