Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji

Oceń ten artykuł
(403 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sporządza się w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników na drodze spisu z natury. Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji jest dokumentem szczegółowo regulującym zasady i techniki przeprowadzania inwentaryzacji obowiązujące w danej firmie. Przed planowaną inwentaryzacją kierownik jednostki na podstawie przepisów wewnętrznych oraz ustawy o rachunkowości wydaje zarządzenie w sprawie inwentaryzacji dotyczące powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, oraz wskazuje na zakres czynności, które należy wykonać podczas przeprowadzania procesu inwentaryzacji. W zarządzeniu wewnętrznym kierownik definiuje: rodzaje składników majątku objętych inwentaryzacją i sposób jej przeprowadzenia, daty przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyznacza osoby przeprowadzające poszczególne działania z tym związane. Podpisane Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik jednostki wręcza przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Wzór dokumentu zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć organizacji, tytuł, nr zarządzenia, wskazanie na powołanych członków komisji, zespołów spisowych i osób materialnie odpowiedzialnych. Formularz zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji powinien posiadać zapis dotyczący sposobu przygotowania mienia i przebiegu spisu, datę obowiązywania zarządzania, załącznik oraz podpis kierownika i głównego księgowego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 2
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.