Wyświetlenie artykułów z etykietą: odszkodowanie

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wzór druku dokumentu o jednorazowe odszkodowanie, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy o interwencję w ZUS, na skutek wystąpienia u niego choroby zawodowej lub uszczerbku na zdrowiu, na skutek wypadku przy pracy. Ubezpieczony, który wskutek choroby zawodowej lub nieszczęśliwego zdarzenia doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Formularz druku Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, aplikuje się w oddziale ZUS, według miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jednakże pracownik dostarcza go swojemu pracodawcy, a nie bezpośrednio do ZUS. Do dokumentu Wniosku o jednorazowe odszkodowanie, należy dołączyć: protokół powypadkowy sporządzony przez zespół, zaświadczenie lekarskie N-9, dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku oraz opis odczuwalnych skutków zdrowotnych zdarzenia tj. bóle, ograniczenia ruchowe, migreny i inne dolegliwości. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, powinien zawierać datę, kiedy wystąpił wypadek przy pracy, dane NIP oraz REGON płatnika składek, Dane NIP oraz PESEL poszkodowanego oraz jego podpis