Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przebiegu spisu z natury

Oceń ten artykuł
(535 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury zespołów spisowych wraz z uzupełnionymi arkuszami spisowymi, powinno być sporządzone niezwłocznie po zakończeniu spisu i przekazane przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Zawarte w sprawozdaniu z przygotowania i przebiegu spisu z natury dane muszą być zgodne z ewidencją arkuszy spisu z natury i zweryfikowane przez osobę zajmującą się ewidencją druków ścisłego zarachowania. Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury zawiera: rozliczenie z pobranych arkuszy spisu z natury oraz informację o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątkowymi dotyczące: zabezpieczenie majątku, magazynowania, konserwacji, uszkodzeń majątku czy niezdatności do użytkowania na skutek upływu terminu przydatności. Informacje zawarte w sprawozdaniu zespołu spisowego stanowią podstawę do sformułowania wniosków poinwentaryzacyjnych w zakresie działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić prawidłowy przebieg kolejnej inwentaryzacji. Wzór dokumentu sprawozdania zespołu spisowego dotyczącego przygotowania i przebiegu spisu z natury powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć organizacji, tytuł dokumentu, skład zespołu spisowego, zestawienie rozliczenia z pobranych arkuszy. Formularz sprawozdania zespołu spisowego uwzględnia także wszelkich uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące przebiegu spisu wraz z podpisami członków komisji inwentaryzacyjnej /zespołu spisowego i osoby odpowiedzialnej materialnie

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.