Skład komisji inwentaryzacyjnej / skład zespołu spisowego

Oceń ten artykuł
(350 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Skład komisji inwentaryzacyjnej / skład zespołu spisowego wzór druku. Komisja inwentaryzacyjna powoływana jest na mocy zarządzenia przez kierownika jednostki spośród pracowników firmy. Skład osobowy komisji inwentaryzacyjnej oraz system jej pracy określa kierownik danej jednostki. Przy wyznaczaniu komisji inwentaryzacyjnej znaczenie ma liczba zatrudnionych pracowników, ich doświadczenie oraz rozlokowanie składników majątkowych. W celu szybkiego przeprowadzenia spisu dla składników rozmieszczonych na znacznym terenie, konieczne jest powołanie dodatkowo zespołów spisowych (skład zespołu spisowego wskazuje kierownik firmy lub przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej). Uprawnienia i obowiązki członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych powinny być szczegółowo zdefiniowane w instrukcji inwentaryzacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres obowiązków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych obejmuje: przeprowadzenie czynności przygotowawczych do spisu z natury tj. opracowanie druków i formularzy, bieżące nadzorowanie przebiegu spisu oraz przeprowadzanie kontroli jego prawidłowości. Przez wzgląd na zasadę rzetelności spisu w praktyce rachunkowości zakłada się, że w skład komisji inwentaryzacyjnej / zespołów spisowych nie powinni wchodzić: główny księgowy, pracownicy prowadzący rejestr składników majątkowych objętych spisem z natury, a także pracownicy odpowiadający za wycenę i rozliczenie wyników inwentaryzacji. Wzór dokumentu dotyczącego składu komisji inwentaryzacyjnej / zespołu spisowego powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć organizacji, tytuł, imię, nazwisko i podpis przewodniczącego komisji oraz imiona, nazwiska i podpisy pozostałych członków komisji inwentaryzacyjnej/ zespołu spisowego. Formularz informujący o składzie komisji inwentaryzacyjnej / składzie zespołu spisowego posiada potwierdzenie osoby sprawdzającej zgodność jej składu oraz podpisy osób powołujących komisję inwentaryzacyjną (zespół spisowy) w imieniu organu sporządzającego inwentaryzację

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.